Aktiviti Pelaburan TH

Pelaburan merupakan salah satu aktiviti teras TH. Dana simpanan pendeposit dilabur untuk pulangan yang kompetitif dan patuh syariah. Aktiviti-aktiviti pelaburan dilaksanakan oleh Jabatan Pelaburan dan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan.

Objektif Pelaburan

Menjana keuntungan yang mampan dan pengekalan modal dengan mengambilkira keseimbangan tahap risiko dan pulangan yang sepadan.

Prestasi Pelaburan
Prestasi Pelaburan