Barisan Pengurusan TH

Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Seri Johan Abdullah
Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif

Datin Normimy Mohamed Noor
Pengurus Besar Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif

Azhar Nayan
Ketua Audit Dalam

Dato's Mohamad Yusoff Akope
Ketua Pegawai Integriti

Hazlina Mohd Khalid
Penasihat Undang-Undang

Badrul Hisham Mohd Salleh
Pengurus Besar Pengurusan Risiko

Imran Mohammad Khayat
Pengurus Besar Syariah

Anis Zuhani Ahmad
Pengurus Besar Hal Ehwal Awam & Komunikasi Korporat Kumpulan

Mohammad Saimi Mat Som
Konsul Haji/ Pengarah TH KSA

Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Dato' Badlisyah Abdul Ghani
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Pejabat Ketua Pegawai Operasi

Dato' Adi Azuan Abdul Ghani
Ketua Pegawai Operasi

Khairul A'zihar Rapar
Pegawai Khas Kepada Ketua Pegawai Operasi

Jabatan Khidmat Pendeposit & Operasi

Muhd Ridzuan Wahi
Pengurus Besar Simpanan & Pengeluaran

Tahar Pilus
Pengurus Besar Operasi Pejabat Cawangan

Mohd Nasir Mohd Yusoff
Pengurus Besar Khidmat Pelanggan

Md. Ridza Md. Zain
Pengurus Besar Penyelenggaran Hartanah

Zaini Rashid
Pengarah Negeri Gantian I

Helena Hashim
Pengarah Negeri Gantian II

Human Resource Department

Mohd Hisham Harun
Pengurus Besar Kanan Sumber Manusia

Zainal Abidin Omar
Pengurus Besar Pengurusan Sumber Manusia

Mohd Norber Kassim
Pengurus Besar Pembangunan Sumber Manusia & Kualiti

Khairul Bariah Abdul Karim
Pengurus Besar Perhubungan Industru dan Anggota

Aishah Abdul Samad
General Manager TH Foundation

Finance Department

Datuk Rozaida Omar
Group Chief Financial Officer

Nor Aida Ahmas
General Manager Group Strategic Financial Management

Anisuati Yahya
General Manager Shared Services

Azyyati Mohd Jusoh
General Manager Administration & Procurement

Amran bin Abdul Latip
General Manager Information Technology

Mohamed Ameen S.M.A Abdul Wahab
General Manager Card Business

Hajj Department

Dato' Syed Saleh Syed Abdul Rahman
Senior General Manager Hajj

Nurrinanuwar Shamsuddin
General Manager Hajj Management

Tengku Aziz Raja Abdullah
General Manager Guidance

Dato' Ahmad Ruzman Ahmad Razali
General Manager Domestic Operations

Mat Admara Alang Azizdin
General Manager Hajj Agency

Dato' Ahmad Sohaimi Abd Rahim
General Manager Hajj Research & Development

Investment Department

Abd Kadir Sahlan
Chief Investment Officer

-
Head of Equity Portfolio Management

Muhd Fazli Zainal
Head of Foreign Equity Portfolio Management

Hamdan Rasid
Head of Fixed Income Portfolio Management

Mustakin Mohamad
Head of Fund Investment & Outsourcing Management

Mohamad Ikhwan Bakren
Head of Research

Corporate Finance & Services Department

Rifina Md Ariff
Senior General Manager Corporate Finance & Services

-
General Manager Corporate Finance

Nik Abdul Hamid Shukri Nik Abdullah
General Manager Corporate Services

Dato' Redhuan Sabaruddin
General Manager Marketing & Leasing