Data & Statistik

Hibah TH 2016

4.25% + 1.50%
Hibah Tahunan + Hibah Haji

Pengiraan Hibah Pendeposit TH 2016 adalah seperti berikut:

Hibah Pengiraan
Hibah Tahunan TH (4.25%)

Akaun Pendeposit TH Aktif

Kiraan:

Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2016)/12 bulan) x 4.25%

Hibah Haji (1.50%)

Akaun Pendeposit Belum Tunai Haji

Kiraan:

Baki purata minima bulanan ≤ RM9,980 (Jan-Dis 2016)/12 bulan) x 1.50%

NOTA:

Hibah Haji – Hibah khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa (RM9,980).

Sila muat turun FAQ (PDF) disini.

Ringkasan Prestasi Kewangan 5 Tahun
Ringkasan Prestasi Kewangan 5 Tahun


Statistik 5 Tahun

Keuntungan Bersih TH
Keuntungan Bersih TH

Bilangan Pendeposit
Bilangan Pendeposit

Hibah & Kadar Hibah Pendeposit

Pembayaran Zakat
Pembayaran Zakat