Akaun Kanak-Kanak

Pembukaan akaun kanak-kanak  TH adalah mudah dan boleh dilakukan di semua cawangan TH seluruh negara, Kaunter-kaunter Bank Islam, Bank Rakyat, Mobile Kaunter dan TH Komuniti.

Berikut kriteria bagi pembukaan akaun kanak-kanak TH iaitu :

 • Di bawah umur 18 tahun mengikut tarikh lahir.
 • Penjaga adalah tertakluk kepada Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, Akta Penjagaan Budak 1961 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952.
 • Penjaga adalah pendeposit TH dan warganegara Malaysia.
 • Penjaga perlu membawa sijil lahir dan MyKid kanak-kanak tersebut / Sijil Nikah (ibu/ bapa tiri).

Syarat - syarat untuk menjadi pendeposit TH adalah seperti berikut : 

 • Individu yang beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia.

Dokumen yang diperlukan semasa pembukaan akaun ialah:

 • Sila bawa myKad untuk membuka akaun TH.
 • Pembukaan akaun kanak-kanak perlu disertakan dengan MyKid dan Sijil Kelahiran untuk tujuan pengesahan.

Kelebihan Menyimpan di TH

 • Simpanan di TH adalah dijamin 100% oleh kerajaan
 • Simpanan di TH adalah dikecualikan daripada bayaran cukai
 • Simpanan di TH telah dibayar zakat 2.5%
 • Tiada had Simpanan di TH
 • Simpanan di TH adalah berlandaskan syariah Islam

NOTA:

Penjaga adalah dinasihatkan untuk menukarkan status akaun anak di bawah jagaan yang telah berumur 18 tahun ke atas daripada akaun kanak-kanak ke akaun dewasa. Penukaran status akaun ini boleh dibuat di mana-mana pejabat cawangan TH dengan permohonan daripada penjaga akaun kanak-kanak tersebut.

Selagi akaun itu masih lagi berstatus akaun kanak-kanak, penjaga adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas akaun tersebut walaupun umur kanak-kanak tersebut melebihi 18 tahun.