Akaun Kanak-Kanak

Pembukaan akaun kanak-kanak  TH adalah mudah dan boleh dilakukan di semua cawangan TH seluruh negara, Kaunter-kaunter Bank Islam, Bank Rakyat, Mobile Kaunter dan TH Komuniti.

Berikut kriteria bagi pembukaan akaun kanak-kanak TH iaitu :

 • Di bawah umur 18 tahun mengikut tarikh lahir.
 • Penjaga adalah tertakluk kepada Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991.
 • Penjaga adalah pendeposit TH dan warganegara Malaysia.
 • Penjaga perlu membawa sijil lahir dan MyKid kanak-kanak tersebut / Sijil Nikah (ibu/ bapa tiri).

Syarat - syarat untuk menjadi pendeposit TH adalah seperti berikut : 

 • Individu yang beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia.

Dokumen yang diperlukan semasa pembukaan akaun ialah:

 • Sila bawa myKad untuk membuka akaun TH.
 • Pembukaan akaun kanak-kanak perlu disertakan dengan MyKid dan Sijil Kelahiran untuk tujuan pengesahan.

Kelebihan Menyimpan di TH

 • Berlandaskan syariah Islam.
 • Suci.
 • Hibah kompetitif.
 • Zakat TH dibayar.
 • Dikecualikan cukai.
 • Dijamin oleh kerajaan.
 • Pengeluaran tanpa had kekerapan.

NOTA:

Penjaga adalah dinasihatkan untuk menukarkan status akaun anak di bawah jagaan yang telah berumur 18 tahun ke atas daripada akaun kanak-kanak ke akaun dewasa. Penukaran status akaun ini boleh dibuat di mana-mana pejabat cawangan TH dengan permohonan daripada penjaga akaun kanak-kanak tersebut.

Selagi akaun itu masih lagi berstatus akaun kanak-kanak, penjaga adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas akaun tersebut walaupun umur kanak-kanak tersebut melebihi 18 tahun.