Integriti

Pelan Integriti TH

Klik untuk Muat Turun Pelan Integriti TH

Kod Etika Perniagaan TH

Klik untuk Muat Turun Pelan Integriti TH

Kod Etika Pembekal TH

Klik untuk Muat Turun Kod Etika Pembekal TH

Integrity Pact TH

Klik untuk Muat Turun Integrity Pact TH

Dasar-Dasar Tidak Menerima Dan Memberi Hadiah

Lembaga Tabung Haji (TH) membudayakan integriti dan mengurus tadbir organisasi berdasarkan pematuhan syariah selaras dengan Visi dan Misi TH. 
Sehubungan itu

  • Anggota TH tidak menerima hadiah dari pihak luar.
  • Anggota TH tidak memberi hadiah kepada pihak luar.

Dasar ini bertujuan untuk mengelakkan konflik atau percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan yang sedang berlangsung dengan TH.  Anggota TH dikehendaki mengamalkan budaya berintegriti bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Tatertib TH dan Kod Etika Perniagaan TH.