Jawatankuasa Audit

Bagi membantu Lembaga Pengarah berkaitan pengauditan, Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada 1 Januari 1989. Antara tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit adalah untuk mengkaji, menilai dan melaporkan mengenai perkara-perkara berikut: 

  • Menetapkan skop audit dan perancangan audit dalaman;
  • Memastikan program, proses, hasil program serta penyiasatan audit dalaman dilaksanakan dan tindakan yang bersesuaian diambil berdasarkan cadangan audit dalaman.
  • Memastikan polisi dalaman, prosedur dan garis panduan, kawalan dalaman dan operasi yang mantap dilaksanakan.
  • Memastikan hasil kewangan suku tahun dan akhir tahun mematuhi piawaian perakaunan dan keperluan perundangan lain.
  • Memastikan keberkesanan sistem kawalan dalaman wujud dalam penilaian juruaudit dalam dan luar.
  • Memastikan tiada sebarang urusniaga yang boleh menimbulkan konflik kepentingan dan keraguan terhadap integriti Pengurusan.

Kuorum mesyuarat ialah 2 orang ahli dan Ketua Audit Dalam sebagai Setiausaha. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Pengurusan Kanan TH akan turut hadir atas jemputan Jawatankuasa Audit. 

Keahlian Jawatankuasa Audit:

Keahlian Jawatankuasa Audit

Pengerusi
Tan Sri Othman Mahmood
 
Ahli
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah
 
Ahli
Datuk Rosni Sohar

Setiausaha
Head of Internal Audit