Jawatankuasa Penasihat Syariah

Jawatankuasa Penasihat Syariah berperanan sebagai sumber rujukan bagi Lembaga Pengarah TH mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Syariah. Ini termasuk: 

  • Menyemak dan mengesahkan polisi dan garis panduan yang berkaitan Syariah.
  • Membantu dan menasihati pihak-pihak yang berkaitan seperti peguam, juruaudit dan jururunding dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syariah apabila perlu.

 

Keahlian