Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Jawatankuasa Pengurusan Risiko bertanggungjawab meneliti dan memantau pencapaian dan tahap Pelan Strategik Bahagian Pengurusan Risiko, di mana Jawatankuasa ini akan:- 

  • Mengesyor, mengkaji semula dan memastikan Rangka kerja Pengurusan Risiko dilaksanakan secara efektif dan sewajarnya;
  • Mengesyor dan mengkaji semula pelan strategi pengurusan risiko, tahap penerimaan risiko, polisi-polisi pengurusan risiko dan had risiko untuk kelulusan Lembaga Pengarah;
  • Mengkaji profil risiko dan pendedahan risiko untuk memastikan ianya di dalam lingkungan yang ditetapkan;
  • Meluluskan pelan pengurusan kesinambungan perniagaan;
  • Meluluskan metodologi pengukuran risiko
  • Meneliti dan memantau segala inisiatif pengurusan risiko dan usaha-usaha menyerapkan budaya mengawal risiko di TH.

Keahlian:

Tan Sri Shukry Mohd Salleh
Pengerusi

Dato’ Ghazali Awang
Ahli

Pengurus Besar (Pengurusan Risiko)
Setiausaha