Majlis Penasihat Haji

Penubuhan Majlis Penasihat Haji adalah mengikut Seksyen 11 (1), Akta Tabung Haji (Akta 535). Majlis ini bertanggungjawab untuk menasihati Menteri Pentadbir berkenaan kebajikan jemaah haji dan perkara-perkara yang dirujuk padanya berhubung dengan isu-isu urusan haji.

Majlis ini juga berfungsi memberi maklum balas kepada pengurusan TH berkaitan isu-isu yang dihadapi oleh jemaah haji disamping memberi cadangan untuk meningkatkan perkhidmatan kepada jemaah haji.

Keahlian

Wakil Kementerian

Datuk Farida Mohd Ali
Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

Encik Roseli Abdul
Setiausaha Bahagian Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Wakil Negeri 

Perlis

Tuan Jafperi Othman PJK, SMP
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis (Agama)

Pulau Pinang

Dato’ Haji Muhammad Yusoff Wazir DSPN, BSDK, PPG, BCK
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri

Melaka

Datuk Haji Mohd Zin Mansor
Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka

Perak

Dato’ Abdul Pahat Mat Nayan DPMP, PMP, AMP, PPT, KMN
Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat SUK Negeri Perak

Kuala Lumpur

Yang Amat Dihormati Tengku Seri Wangsa Diraja Tengku Dato’ Setia Ramli Alhaj Tengku Shahruddin Shah Alhaj SSIS, DSSA, SMS, PJK

Negeri Sembilan

Dato’ Haji Mat Ali Hassan DPNS, DPTJ, AMT
Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Johor

Dato’ Haji Obet Tawil DPMJ, PIS
Setiausaha Kerajaan Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor

Terengganu

Dato’ Haji Mazlan Ngah DSMZ, DPMT, ASM, SMT, AMT, PJC, PJK, BLB
Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu

Kelantan

Dato’ Dr. Haji Zainuddin Haji Ibrahim DPSK, KMN, PSK, BSK, ASK
Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

Sabah

Datuk Haji Amri Aliaman bin Suratman
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Sarawak

Dato’ Haji Wan Abdul Wahab Wan Sanusi JBS, PSBS
Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak

Setiausaha

Datuk Seri Johan Abdullah
Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji

Dato’ Syed Saleh Syed Abdul Rahman DSDK
Pengurus Besar Kanan (Haji) Lembaga Tabung Haji