Data & Statistik Haji

Tahun Kos Sebenar
(RM)
Bayaran Haji
Per Jemaah (RM)
Tanggungan Subsidi
TH Perjemaah (RM)
Jumlah Keseluruhan
Subsidi TH (RM)
2018 / 1439H 22,450 9,980 12,470 400  Juta
2017 / 1438H 19,550 9,980 9,570 360  Juta
2016 / 1437H 18,890 9,980 8,910 160 Juta
2015 / 1436H 17,270 9,980 7,290 126 Juta
2014 / 1435H 16,155 9,980 6,175 106 Juta
2013 / 1434H 15,555 9,980 5,575 93 Juta