Barisan Pengurusan TH

Pengurusan TH adalah terdiri daripada kepimpinan pengurusan dalam merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal selia usaha kesemua ahli organisasi bagi mencapai matlamat utama organisasi.

Komposisi Pengurusan TH

Kepimpinan Pengurusan TH ini terdiri daripada Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif dan enam (6) jabatan yang berada di bawah seliaannya seperti Jabatan Khidmat Pendeposit & Operasi, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Kewangan, Jabatan Haji, Jabatan Pelaburan dan Jabatan Kewangan Korporat Dan Perkhidmatan.

Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan Dan Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Seri Johan Abdullah
Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif

Dato' Badlisyah Abdul Ghani
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Tugas Khas)

Datin Normimy Mohamed Noor
Pengurus Besar Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif

Azhar Nayan
Ketua Audit Dalam

Dato' Mohamad Yusoff Akope
Ketua Pegawai Integriti

Hazlina Mohd Khalid
Penasihat Undang-Undang

Badrul Hisham Mohd Salleh
Pengurus Besar Pengurusan Risiko

Imran Mohammad Khayat
Pengurus Besar Syariah

Anis Zuhani Ahmad
Pengurus Besar Hal Ehwal Awam & Komunikasi Korporat Kumpulan

Affan Mohd Nawi
Ketua Perancangan Strategik & Transformasi

Mohammad Saimi Mat Som
Pengarah TH KSA

Jabatan Khidmat Pendeposit & Operasi

Datuk Adi Azuan Abdul Ghani
Ketua Pegawai Operasi

Khairul A'zihar Rapar
Pegawai Khas Ketua Pegawai Operasi

Mohd Ridzuan Wahi
Pengurus Besar Simpanan & Pengeluaran

Datuk Tahar Pilus
Pengurus Besar Operasi Pejabat Cawangan

Mohd Nasir Mohd Yusoff
Pengurus Besar Khidmat Pelanggan

Md. Ridza Md. Zain
Pengurus Besar Penyelenggaraan Hartanah

Zaini Rashid
Pengarah Negeri Gantian I

Helena Hashim
Pengarah Negeri Gantian II

Jabatan Sumber Manusia

Mohd Hisham Harun
Pengurus Besar Kanan Sumber Manusia

Zainal Abidin Omar
Pengurus Besar Pengurusan Sumber Manusia

Mohd Norber Kassim
Pengurus Besar Pembangunan Sumber Manusia & Kualiti

Khairul Bariah Abdul Karim
Pengurus Besar Perhubungan Industri dan Anggota

Aishah Abdul Samad
Pengurus Besar Yayasan TH

Jabatan Kewangan

Datuk Rozaida Omar
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

Nor Aida Ahmad
Pengurus Besar Pengurusan Strategik Kewangan Kumpulan 

Anisuati Yahya
Ketua Perkhidmatan 

Azyyati Mohd Jusoh
Ketua Perkhidmatan Pelaburan

Norul Huda Mohd Sidek
Pengurus Besar Pentadbiran dan Perolehan

Amran  Abdul Latip
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat

Mohamed Ameen S.M.A Abdul Wahab
Pengurus Besar Perniagaan Kad

Jabatan Haji

Dato' Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman
Pengurus Besar Kanan Haji

Nurrin Anuwar Shamsuddin
Pengurus Besar Pengurusan Haji

Tengku Aziz Raja Abdullah
Pengurus Besar Bimbingan 

Dato' Ahmad Ruzman Ahmad Razali
Pengurus Besar Operasi Domestik

Mat Admara Alang Azizdin
Pengurus Besar Agensi Haji 

Dato' Ahmad Sohaimi Abd Rahim
Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan Haji 

Jabatan Pelaburan

Abd Kadir Sahlan
Ketua Pegawai Pelaburan

Mohd Fazli Zainal
Ketua Pengurusan Portfolio Ekuiti Asing

Kosong
Ketua Pengurusan Portfolio Pendapatan Tetap 

Mustakim Mohamad
Ketua Pelaburan Dana dan Outsourcing

Mohamad Ikhwan Bakren
Ketua Penyelidikan 

Kosong
Ketua Pengurusan Portfolio Ekuiti Domestik

Jabatan Kewangan Korporat Dan Perkhidmatan

Rifina Md. Ariff
Pengurus Besar Kanan Kewangan Korporat & Perkhidmatan

Kosong
Pengurus Besar Perkhidmatan Korporat

Dato' Redhuan Sabaruddin
Pengurus Besar Pemasaran dan Penyewaan

Kosong
Pengurus Besar Kewangan Korporat