Pendapatan Tetap

Objektif Pelaburan Pendapatan Tetap

Menjana kadar pulangan stabil serta pendapatan berulang untuk dana-dana yang dilabur dengan merangka portfolio sekuriti pelaburan pendapatan tetap jangka sederhana. Strategi pelaburan tertumpu kepada instrumen-instrumen yang menawarkan  kadar risiko dan kadar pulangan yang sepadan selaras dengan polisi dan garis panduan pelaburan TH.

Portfolio Pelaburan Pendapatan Tetap

Pelaburan TH di dalam sekuriti pendapatan tetap merangkumi pelaburan Sukuk Terbitan Kerajaan (“GII”), Sukuk Korporat, Kertas Komersial, Instrumen Boleh Niaga Islamik, Instrumen Pasaran Wang Jangka Pendek dan Jangka Sederhana serta Pembiayaan kepada Anak Syarikat.

Proses Pelaburan Pendapatan Tetap

Proses Pelaburan Pendapatan Tetap