Kewangan Islam

islamic Finance 2Penglibatan TH dalam Sektor Kewangan Islam adalah melalui anak syarikat kami, BIMB Holdings Berhad. BIMB Holdings Berhad (BHB) terus meningkatkan asasnya bagi menyampaikan nilai kepada pemegang berkepentingan.

Status BHB sebagai satu-satunya syarikat pegangan kewangan Islam yang tersenarai di Malaysia merupakan salah satu kelebihan utama yang dimiliki oleh BHB yang memberikannya kemampuan unik untuk menawarkan perkhidmatan kewangan patuh syariah lengkap kepada pasaran, daripada perbankan ke takaful dan pembrokeran saham.

Penekanan tambahan yang diberikan dalam memanfaatkan kelebihan tersebut telah berjaya membentuk sinergi yang lebih menyeluruh dalam BHB untuk sama-sama membangun sebagai sebuah organisasi yang lebih tersusun.

BHB memfokus kepada aspek-aspek utama termasuk kualiti aset, kos pembiayaan, pengurusan modal secara proaktif dan pengurusan risiko yang diperkukuh.

Dengan sokongan yang lebih menyeluruh daripada BHB, anak-anak syarikat BHB yang terdiri daripada Bank Islam Berhad (Bank Islam atau Bank), Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Takaful Malaysia) dan BIMB Securities Berhad (BIMB Securities) telah berjaya mempertingkatkan prestasi masing-masing. Ini terbukti menerusi pencapaian yang amat menggalakkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktiviti berkaitan kewangan Islam yang dilakukan, sila layari laman web rasmi BIMB Holdings Berhad di www.bimbholdings.com/