Profil Korporat

Alt text

Lembaga Tabung Haji (TH) merupakan sebuah Institusi Kewangan Islam unggul di Malaysia, sebuah badan berkanun yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1963. TH ditadbir berdasarkan kepada Akta Tabung Haji1995 (Akta 535) dan perintis dalam institusi kewangan Islam bagi memudahkan umat Islam menyimpan untuk tujuan mengerjakan Haji.

Kini, TH mempunyai lebih 50 tahun pengalaman dalam Deposit, Perkhidmatan dan Operasi Haji dan Pelaburan Dana. Sebagai sebuah institusi Haji terbesar negara yang menguruskan deposit melebihi RM62 billion (2016), TH berusaha untuk memperkasa ekonomi umat Islam di Malaysia dengan memanfaatkan dana dan sumber sedia ada.

TH terus mengukuhkan kedudukannya di pasaran, baik di dalam Negara dan di arena antarabangsa dengan menceburi bidang pelaburan di beberapa sektor seperti perladangan di Indonesia; kewangan Islam; teknologi maklumat; minyak dan gas; hospitaliti; pelaburan hartanah dan pembinaan di United Kingdom dan Australia. Dengan keuntungan bersih melebihi RM3 billion (2016), TH mampu memberi pulangan yang kompetitif kepada pendepositnya

TH menumpukan kepada perkhidmatan haji yang cemerlang dan memuaskan untuk semua Jemaah Haji Malaysia. Pencapaian TH yang konsisten telah mendapat pengiktirafan dunia sebagai contoh pengurusan haji dan perkhidmatan kewangan Islam yang inovatif di kalangan Negara Islam.

TH mempunyai lebih daripada 9 juta pendeposit dan 125 cawangan dengan lebih daripada 6,000 ‘touch-points’ di seluruh negara. TH juga mempunyai satu pejabat yang beroperasi di Jeddah, Arab Saudi di bawah bidang kuasa Konsulat Malaysia.