Rayuan Haji

Jawapan

Rayuan boleh dibuat bermula 22 Disember 2020 (7 Jamadil Awal 1442H).

Jawapan

Boleh. Rayuan haji boleh dibuat dengan menggunakan THiJARI.

Jawapan

Tarikh akhir rayuan tunai haji adalah pada 1 Rejab setiap tahun.

Jawapan
 1. Semua pendeposit TH;
 2. Telah mendaftar haji; dan
 3. Telah mendaftar THiJARI (Hanya pendeposit akaun dewasa (18 tahun ke atas) sahaja boleh mendaftar THiJARI). 
Jawapan

Pendeposit hendaklah membuat rayuan secara di atas talian melalui THiJARI.

Jawapan

Pendeposit TH boleh membuat pendaftaran THiJARI melalui www.thijari.com.my.

Jawapan

Boleh. Pendeposit hendaklah muat turun Aplikasi THiJARI di dalam telefon bimbit.

Jawapan

Kategori rayuan adalah seperti berikut:

 1. Suami menjadi mahram kepada isteri Terpilih
 2. Lelaki menjadi mahram kepada wanita Terpilih (44 tahun dan ke bawah)
 3. Isteri mengikut suami Terpilih    
 4. Lelaki menjadi mahram kepada wanita Terpilih (45 tahun dan ke atas)
 5. Isteri mengikut suami dan madu Terpilih
 6. Bakal Haji Orang Kurang Upaya (OKU)
 7. Bakal Haji Muallaf
 8. Bakal Haji Lanjut usia (75 tahun dan ke atas)
 9. Bakal Haji Daftar Lama.
 10. Lain-lain Rayuan
Jawapan

Hanya seorang sahaja yang dibenarkan merayu bagi setiap rayuan.

Jawapan

Tidak. Hanya seorang sahaja yang dibenarkan merayu bagi setiap rayuan.

Jawapan

Pendeposit hanya dibenarkan mempunyai satu (1) rayuan sahaja bagi setiap musim haji. 

Jawapan

Tidak. Pendeposit hendaklah membuat rayuan menggunakan THiJARI.

Jawapan

Tidak perlu lagi kerana telah ada rekod rayuan tunai haji.

Jawapan

Ya. pendeposit akan mendapat maklumbalas permohonan rayuan melalui:

 1. Paparan pengesahan rayuan yang boleh dimuat turun dan dicetak.
 2. Emel THiJARI kepada pemohon.
Jawapan

Boleh. Pendeposit boleh menyemak semula status rayuan mereka dengan menggunakan THiJARI.

Jawapan

Boleh. Pendeposit boleh menyemak semula tarikh rayuan dengan menggunakan THiJARI.

Jawapan

Boleh. Pendeposit boleh memilih lebih daripada satu alasan di bawah kategori Lain-lain Rayuan.

Jawapan

Pendeposit tidak boleh memuat naik dokumen sokongan semasa rayuan dibuat.

Jawapan

Dokumen sokongan perlu disahkan dahulu dan hendaklah dihantar ke Pejabat TH Cawangan yang berhampiran. Dokumen sokongan yang diperlukan adalah berdasarkan arahan yang dikeluarkan dalam Surat Akuan Terimaan Rayuan mengikut kategori berikut:

 1. Suami menjadi mahram kepada isteri Terpilih
 2. Lelaki menjadi mahram kepada wanita Terpilih (44 tahun dan ke bawah)
 3. Isteri mengikut suami Terpilih
 4. Lelaki menjadi mahram kepada wanita Terpilih (45 tahun dan ke atas)
 5. Isteri mengikut suami dan madu Terpilih
 6. Bakal Haji Orang Kurang Upaya (OKU)
 7. Bakal haji Muallaf
Jawapan

Tidak boleh. Pendeposit perlu mengemukakan sendiri dokumen sokongan yang telah disahkan ke TH Cawangan yang berhampiran.

Jawapan

Semua dokumen sokongan hendaklah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A. Manakala bagi Borang Pengesahan Mahram hendaklah disahkan oleh:

 1. Pegawai Tadbir Agama Daerah
 2. Penghulu
 3. Penggawa
 4. Ketua Kampung
 5. Nazir/Imam Masjid
Jawapan

Boleh. (Rujuk jawapan soalan No. 4)

Jawapan

Ya. Pasangan pendeposit yang tidak terpilih hendaklah membuat rayuan semula dengan menukar kategori rayuan melalui THiJARI.

Jawapan

Sekiranya pendeposit tidak menerima sebarang makluman daripada TH sehingga akhir Ramadan, permohonan rayuan tunai haji pendeposit adalah tidak berjaya.

Jawapan

Boleh.  Pendeposit yang telah membuat rayuan lanjut usia, daftar lama dan lain-lain rayuan, boleh menukar sendiri rayuan mereka melalui THiJARI kepada kategori rayuan yang lain, jika layak. 

Jawapan

Boleh. Pendeposit boleh membuat rayuan haji pada tahun semasa.

Jawapan

Tidak boleh. Pendeposit perlu membuat pendaftaran haji terlebih dahulu. (Rujuk jawapan soalan No. 4)

Jawapan

Ya. Rayuan perlu dibuat semula kerana rayuan hanya sah pada tahun semasa sahaja.

Jawapan

Tidak. Pendeposit perlu membuat rayuan melalui Aplikasi THiJARI secara individu.

Jawapan

Tidak boleh. Pendeposit perlu hadir ke Pejabat TH Cawangan untuk kemukakan permohonan pembatalan rayuan, samada rayuan beliau telah diluluskan atau belum.