Logo TH

Garis Panduan Umum

logo TH

Logo korporat yang terpapar adalah asas kepada identiti grafik Tabung Haji. Simbol tersendiri ini direka supaya mudah dikenali dan diingati di seluruh dunia. Simbol Tabung Haji terdiri daripada dua elemen. Monogram ini mewakili nama Tabung Haji, TaHa dan menjadi simbol kepada komitmen Tabung Haji dalam kejayaan Ekonomi Ummah.

Pengenalan logo korporat Tabung Haji merangkumi nama Tabung Haji dan tagline ‘Mari Menuju Kejayaan’ dalam Bahasa Arab.

Tipografi

tipografi TH

Tipografi merupakan satu penambahan elemen penting kepada identiti jenama. Penggunaan taip rupa (typefaces) yang konsisten menambah satu lagi unsur yang mendefinisikan rupa Tabung Haji. Penggunaan Bold Century Gothic dan muka taip jawi dalam Naskh Tas adalah untuk mengekalkan keseragaman logo Tabung Haji.

Muka taip dalam monogram telah dipilih dengan teliti untuk gaya yang moden lagi bertapis serta dipertingkatkan dengan penggunaan tulisan jawi. Muka taip jawi, Taa Haa, dibina melalui grafik untuk mengekalkan ketekalan logo.

Warna-Warna Logo
 

warna-warna logo

Perkataan Tabung Haji yang berwarna hijau, seperti yang ditunjukkan, adalah warna korporat yang rasmi. Warna hijau khusus ini digunakan sebagai pilihan logo korporat. Apabila perkataan Tabung Haji berwarna hijau, warna berlawanan perlu digunakan iaitu berdasarkan Panton 376C. Untuk menimbulkan logo, penggunaan monogram perlu dibayangkan berdasarkan Panton 370C.

Empat warna (CMYK) percetakan proses boleh digunakan dalam akhbar dan iklan majalah, penerbitan dan sekiranya penghasilan warna berlawanan tidak boleh didapati. Tabung Haji (hijau) dihasilkan melalui campuran cyan 50% (C) dan 100% kuning (Y). Untuk panduan pada rupa taip daripada monogram, manakala perkataan Taa Haa (berwarna hijau) diletakkan di atas 27% hitam (K)

Warna hitam untuk jenis font jawi dan monogram diambil melalui kombinasi 100% cyan (C), magenta 100% (M) dan 100% hitam (K).

Variasi Logo Korporat TH

Berikut adalah variasi Logo Korporat TH untuk dimuat turun mengikut kesesuaian kepenggunaan.: