Simpanan

Mengapakah kemas kini profil peribadi ini diperlukan ?

Pengemaskinian profil peribadi ini bertujuan untuk memudahkan TH menghubungi para pendeposit serta mengelakkan kes surat tawaran haji tidak diterima kerana bertukar alamat.

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi Pusat Panggilan Tabung Haji (THCC) kami di 03-6207 1919.