Soalan Lazim Simpanan

Simpanan

Jawapan

Akaun TH akan diklasifikasi sebagai “Tidak Aktif” jika TIADA sebarang transaksi dilakukan melebihi tujuh (7) tahun.

Jawapan

Akaun Tidak Aktif TIDAK LAYAK menerima agihan Hibah Tahunan dan Hibah Haji bermula tahun 2018.

Jawapan

Akaun Tidak Aktif boleh diaktifkan semula dengan melakukan sekurang-kurangnya satu (1) aktiviti transaksi simpanan atau pengeluaran wang di mana-mana cawangan TH, kaunter, melalui Rakan Strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank dan CIMB Bank; atau dengan membuat urusan simpanan di pelbagai saluran Ejen Kutipan TH di seluruh negara. 

Jawapan

Inisiatif pengelasan Akaun Tidak Aktif ini merupakan satu langkah keselamatan bagi melindungi akaun-akaun pelanggan daripada sebarang transaksi yang mencurigakan.

Jawapan

Pendeposit boleh mengemas kini alamat, nombor telefon dan penamaan waris di mana-mana Pejabat Cawangan TH, Pusat Perkhidmatan TH dan UTC. 

Jawapan

Profil peribadi perlu dikemas kini bagi memudahkan TH menghubungi pendeposit serta  mengelak daripada berlakunya kes surat tawaran haji yang tidak diterima kerana bertukar alamat.

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Tabung Haji Contact Centre (THCC) di talian +603-6207 1919.

Jawapan

Akaun TH akan diklasifikasi sebagai “Tidak Aktif” jika TIADA sebarang transaksi dilakukan melebihi tujuh (7) tahun.

Jawapan

Akaun Tidak Aktif TIDAK LAYAK menerima agihan Hibah Tahunan dan Hibah Haji bermula tahun 2018.

Jawapan

Akaun Tidak Aktif boleh diaktifkan semula dengan melakukan sekurang-kurangnya satu (1) aktiviti transaksi simpanan atau pengeluaran wang di mana-mana cawangan TH, kaunter, melalui Rakan Strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank dan CIMB Bank; atau dengan membuat urusan simpanan di pelbagai saluran Ejen Kutipan TH di seluruh negara. 

Jawapan

Inisiatif pengelasan Akaun Tidak Aktif ini merupakan satu langkah keselamatan bagi melindungi akaun-akaun pelanggan daripada sebarang transaksi yang mencurigakan.

Jawapan

Pendeposit boleh mengemas kini alamat, nombor telefon dan penamaan waris di mana-mana Pejabat Cawangan TH, Pusat Perkhidmatan TH dan UTC. 

Jawapan

Profil peribadi perlu dikemas kini bagi memudahkan TH menghubungi pendeposit serta  mengelak daripada berlakunya kes surat tawaran haji yang tidak diterima kerana bertukar alamat.

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Tabung Haji Contact Centre (THCC) di talian +603-6207 1919.

Hibah 2018

Jawapan

TH memberi Hibah kepada pendeposit berdasarkan kemampuan kewangan tahun semasa dan tertakluk kepada pematuhan kehendak Akta Tabung Haji 1995 di bawah Seksyen 22 yang mengkehendaki jumlah aset kekal lebih tinggi daripada jumlah liabiliti selepas pengagihan Hibah dibuat.

Bagi tahun 2018, TH hanya mempunyai lebihan aset berbanding liabiliti sebanyak RM1 bilion. Oleh yang demikian, Hibah yang boleh diagihkan bagi tahun 2018 tidak boleh melebihi jumlah ini walaupun TH mencatatkan keuntungan boleh agih yang lebih tinggi.

Jawapan

Pendapatan tahunan TH hampir sama pada tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2018, TH hanya mencatatkan lebihan aset berbanding liabiliti sebanyak RM1.0 bilion. Oleh yang demikian, Hibah yang boleh diagihkan pada tahun 2018 tidak boleh melebihi RM1.0 bilion walaupun keuntungan boleh agih yang lebih tinggi.
 

Jawapan

TH untuk empat (4) tahun kebelakangan, walaupun dengan kadar Hibah lebih tinggi daripada institusi perbankan, TH telah mengagihkan Hibah yang melanggar Akta Tabung Haji. Ini adalah kerana Hibah masih diagihkan walaupun jumlah aset lebih rendah berbanding jumlah tanggungan yang mana terdiri daripada simpanan pendeposit.

Jawapan
  • Simpanan dijamin 100% oleh Kerajaan Malaysia
  • Simpanan berlandaskan syariah Islam
  • Hibah dikecualikan daripada bayaran cukai
  • Barakah, pendeposit secara tidak langsung membantu jemaah haji melalui tanggungan kos haji
Jawapan
  • Pelaburan yang lebih berkhemah akan dilaksanakan bagi memastikan pulangan yang mampan dan lebih stabil kepada pendeposit
  • Pengurusan risiko yang lebih teguh akan diperkasakan secara efektif untuk mencapai daya tahan yang lebih utuh dan mengelakkan kecenderungan untuk mengambil risiko pelaburan yang keterlaluan pada masa hadapan
  • Polisi pelaburan yang mampan dan holistik turut akan diamalkan termasuk pengenalan kepada had henti rugi (stop loss limit)
Jawapan

Pada kadar tahunan 1.25% yang berjumlah RM913 juta.

Jawapan
  • Pendeposit tidak perlu risau kerana semua simpanan di TH adalah selamat dan dijamin 100% oleh Kerajaan
  • TH mempunyai aset-aset strategik yang berpotensi tinggi dan pelan strategik yang akan dilaksanakan dalam memastikan rizab di TH dapat dibina semula untuk membolehkan pengagihan Hibah pada masa hadapan
  • TH kini diletakan dibawah penyeliaan Bank Negara Malaysia untuk mengukuhkan tahap tadbir urus dan kepercayaan pendeposit terhadap TH
Jawapan

Cara pengiraan Hibah adalah berdasarkan purata baki simpanan bulanan terendah tahun 2018 x 1.25%

= (Baki minima Jan-Dis 2018 / jumlah bulan(12)) x 1.25%

Perkhidmatan TH melalui ATM dan CDM CIMB

Jawapan

Pendeposit perlu memiliki akaun TH dan kad ATM CIMB dan perlu mendaftar (link) kad ATM ke akaun TH sendiri.

Jawapan

Tidak boleh. Pendeposit hanya boleh mendaftar (link) kad ATM CIMB beliau ke akaun TH beliau sahaja.
 

Jawapan

Pendeposit boleh mendaftar (link) kad  ATM CIMB ke  akaun TH beliau walaupun kad ATM Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank beliau telah didaftarkan (link) ke akaun TH.

Jawapan

Boleh. Walau bagaimanapun, pendeposit perlu melakukan proses pendaftaran (link) bagi setiap kad ATM CIMB yang ingin didaftarkan (link).

Jawapan

Buat masa kini kemudahan tersebut tidak ditawarkan melalui kemudahan CIMB Islamic.

Jawapan

Tidak boleh, hanya simpanan tunai ke akaun TH pemilik kad ATM CIMB sahaja boleh dilakukan.
 

Jawapan

Pendeposit boleh menghubungi Contact Centre CIMB di talian +603-6204 7788 atau Tabung Haji Contact Centre (THCC) di talian +603 - 6207 1919 untuk bantuan.

Jawapan

Pendeposit perlu memiliki akaun TH dan kad ATM CIMB dan perlu mendaftar (link) kad ATM ke akaun TH sendiri.

Jawapan

Tidak boleh. Pendeposit hanya boleh mendaftar (link) kad ATM CIMB beliau ke akaun TH beliau sahaja.
 

Jawapan

Pendeposit boleh mendaftar (link) kad  ATM CIMB ke  akaun TH beliau walaupun kad ATM Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank beliau telah didaftarkan (link) ke akaun TH.

Jawapan

Boleh. Walau bagaimanapun, pendeposit perlu melakukan proses pendaftaran (link) bagi setiap kad ATM CIMB yang ingin didaftarkan (link).

Jawapan

Buat masa kini kemudahan tersebut tidak ditawarkan melalui kemudahan CIMB Islamic.

Jawapan

Tidak boleh, hanya simpanan tunai ke akaun TH pemilik kad ATM CIMB sahaja boleh dilakukan.
 

Jawapan

Pendeposit boleh menghubungi Contact Centre CIMB di talian +603-6204 7788 atau Tabung Haji Contact Centre (THCC) di talian +603 - 6207 1919 untuk bantuan.