Pelaburan

Adakah TH berada dalam senarai patuh syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia?

Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) pada 29 November 2013 telah meluluskan senarai baharu sekuriti patuh syariah berdasarkan kaedah penyaringan sekuriti yang telah disemak semula.

Antara kriteria penyaringan yang ketara penukarannya adalah dari segi:-

  1. Conventional Income Level
  2. Conventional Debt Level
  3. Conventional Cash Deposit Level

Oleh yang demikian banyak syarikat di Bursa Malaysia yang dahulunya patuh syariah telah terkeluar dari senarai ini.

Namun begitu syarikat-syarikat tersebut juga diberi masa selama 6 bulan (sehingga 31 Mei 2014) untuk memastikan mereka kembali mematuhi syarat patuh syariah baharu yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti.

Sebagai contoh pada hari ini 13 Disember 2013, SP Setia telah membuat pengumuman bahawa syarikatnya akan kembali tersenarai patuh syariah dengan penstrukturan yang telah dilakukan.

Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti juga menyatakan bahawa semua pelabur yang memegang saham-saham syarikat yang terlibat dibenarkan menyimpan dividen atau keuntungan modal hasil dari pelupusan sekuriti tersebut sepanjang tempoh 6 bulan ini dan pendapatan tersebut masih diklasifikasikan sebagai patuh syariah.

Sebagai pemegang saham, TH telah mengambil tindakan yang proaktif melalui perbincangan dengan syarikat-syarikat yang terlibat bagi mengenal pasti prospek syarikat tersebut kembali patuh syariah dalam masa yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti. Ahli-ahli Jabatan Pelaburan,  Panel Pelaburan, Panel Shariah dan Lembaga Pengarah TH sentiasa memantau  semua aktiviti pelaburan TH bagi memastikan pelaburannya sentiasa patuh syariah.

TH sentiasa mematuhi syarat dan peraturan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dalam membuat pelaburan bagi menjamin pelaburannya sentiasa patuh syariah. TH mempunyai masa enam (6) bulan untuk menyimpan dan menjual saham-saham tersebut sehingga 31 Mei 2014.

Garis panduan ini boleh dirujuk di laman sesawang Suruhanjaya Sekuriti Laman Sesawang SC

Apakah perbandingan harga belian hartanah TRX oleh TH berbanding syarikat lain?

Di bawah adalah perbandingan dan tawaran harga tanah-tanah di TRX mengikut apa yang telah dipaparkan oleh The Star dan The Edge Financial Daily yang bertarikh 20 Oktober 2015.

Tarikh Pembeli Saiz Tanah (Ekar) Harga (Kaki Persegi)
Mei 2015 TH 1.56 RM 2,733
Mei 2015 Mulia Group 3.40 RM 4,490
Ogos 2015 Affin Holdings Sdn Bhd 1.25 RM 4,699
Ogos 2015 WCT Holdings Bhd 1.65 RM 3,098

*Sumber dari The Star dan The Edge Financial Daily bertarikh 20 Oktober 2015

Apakah strategi pelaburan TH?

Strategi pelaburan TH adalah berdasarkan kepada Alokasi Aset Strategik TH yang telah diluluskan oleh Jemaah Lembaga Pengarah serta diluluskan oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri. 

Strategik Alokasi Aset (SAA) merupakan panduan rangkakerja pelaburan merangkumi pelbagai kelas aset yang terdiri daripada Ekuiti, Pendapatan Tetap, Hartanah dan Tunai. SAA ini melibatkan imbangan semula portfolio untuk tujuan pelaburan jangka panjang strategi pelaburan dalam memastikan pulangan yang objektif pada tahap risiko yang berpatutan.

Apakah kelas aset utama TH dalam membuat pelaburan?

Pada masa kini TH membuat pelaburan ke dalam empat kelas aset utama iaitu:

  1. Ekuiti,
  2. Pendapatan tetap,
  3. Hartanah dan
  4. Pasaran wang.

TH sentiasa meneroka bidang-bidang patuh syariah pelaburan yang mampu menjana perolehan yang tinggi, mampan dan halal

Adakah TH memastikan pelaburannya patuh syariah?

Pihak TH sentiasa memastikan pelaburannya adalah patut syariah serta memperoleh pulangan yang kompetitif demi menjamin setiap ringgit simpanan pendepositnya. TH sentiasa menitikberatkan kepentingan para pendepositnya dalam apa jua aktiviti perniagaan dan pelaburan yang diceburinya.

Apakah status hartanah di TRX?

TH masih mempunyai hak pegangan terhadap hartanah di Tun Razak Exchange (TRX), Kuala Lumpur dan sedang dalam proses pembangunan

Adakah tanah di TRX bernilai tinggi dan berpotensi?

Ya. Tanah di TRX bernilai tinggi dari segi potensi pembangunan dan pulangan pelaburan yang baik. TRX akan direalisasikan sebagai sebuah Hub Kewangan Antarabangsa yang akan menempatkan konglomerat perniagaan dan kewangan antarabangsa, di samping pembangunan kemudahan prasarana yang bertaraf dunia