Soalan Lazim Korporat

Latihan Industri

Jawapan

Tidak, hanya permohonan melalui sistem sahaja yang akan diterima. Permohonan melalui pos/kurier juga dikategorikan sebagai permohonan tidak lengkap.

Jawapan
 1. Pelatih yang ingin mempelajari sesuatu yang baru.
 2. Pelatih yang berdisiplin dan mematuhi peraturan.
 3. Pelatih yang berusaha untuk meningkatkan potensi diri.
Jawapan

Permohonan perlu dibuat tiga (3) bulan sebelum tarikh mula Latihan Industri.

Jawapan
 1. Klik pada butang 'Simpan' di bahagian bawah halaman yang sedang anda selesaikan. Permohonan anda kemudiannya akan disimpan dan boleh diubah suai pada bila-bila masa sehingga tarikh penutupan untuk kekosongan.
 2. Sila log keluar dari Sistem Pengambilan Web sebaik sahaja selesai.
Jawapan

Mesej tersebut menunjukkan bahawa pelayar (browser) anda bukan versi yang disyorkan.

Pelayar yang disyorkan ialah:

 • Internet Explorer Versi 8
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Jawapan

Keutamaan diberikan kepada pelajar dalam tahun pengajian mereka yang terakhir. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk memohon pada tahun kedua terakhir anda.

Jawapan

Tempoh minimum tiga (3) bulan dan maksimum enam (6) bulan.

Jawapan
 1. Klik tab 'Application History" Ini akan memberikan ringkasan semua aplikasi semasa anda.
 2. Navigasi ke kekosongan yang betul dalam jadual Aplikasi Sedia Ada.
 3. Di sebelah kanan skrin, klik pada butang 'Cetak'. PDF permohonan anda akan muncul di skrin.
 4. Klik pada PDF untuk membukanya. Anda kini boleh mencetak halaman ini dengan cara yang sama seperti anda biasanya akan mencetak halaman web (dalam kebanyakan penyemak imbas, pergi ke menu 'Fail' dan pilih 'Cetak', atau gunakan kekunci pintasan Ctrl + P di Windows, dan Command + P pada Mac).
 5. Anda juga boleh menyimpan PDF ke komputer anda sendiri jika anda ingin berbuat demikian.
 6. Setelah selesai melihat dan / atau mencetak ringkasan, tutup PDF untuk kembali ke Web Sistem pengambilan pekerja.
Jawapan

Platform pelayar (Browser) yang disyorkan ialah:

 • Internet Explorer Versi 8
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Jawapan

Permohonan akan diproses dalam tempoh sebulan. Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklum balas dalam tempoh sebulan, permohonan tersebut dianggap tidak berjaya.

Jawapan

Pergi ke Sejarah Aplikasi (Tab Application History).

Jawapan

Sistem Pengambilan Web menyokong jenis fail pilihan berikut:

 • PDF (.pdf)
 • JPEG (.jpeg)

Format fail yang tidak disokong:

 • Format teks (.rtf) - kebanyakan pemproses perkataan boleh menghasilkan fail dalam format ini

Sila semak perkara berikut sebelum anda melampirkan dokumen anda:

 1. Fail tidak dilindungi kata laluan atau disulitkan;
 2. Dokumen tidak mengandungi apa-apa makro atau kod boleh laku lain; dan
 3. Dokumen tidak "read only".

Jika tidak, sistem mungkin menghalang anda daripada memuat naik dokumen atau kami mungkin tidak dapat melihat dokumen dengan betul atau pertimbangkannya sebagai sebahagian daripada permohonan anda.

Jawapan
 1. Daftar sebagai pengguna dalam sistem permohonan Pengambilan Praktikal dalam talian kami.
 2. Butang Daftar Dalam Talian dalam setiap siaran kerja akan membawa anda melalui proses permohonan dalam talian kami langkah demi langkah.
Jawapan

Anda perlu memberi jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tawaran dikeluarkan dengan mengisi Borang Akuan Terima.

Jawapan
 1. Pergi ke halaman 'Log masuk' dengan mengikuti pautan di sebelah kiri skrin anda.
 2. Masukkan alamat e-mel yang telah anda berdaftar untuk akaun dan klik pautan 'terlupa kata laluan anda'. E-mel yang mengandungi pautan untuk menetapkan semula kata laluan anda akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar anda.
 3. Apabila menerima e-mel, klik pada pautan yang disediakan. Kemudian akan diminta untuk menetapkan kata laluan baru untuk digunakan semasa mengakses akaun anda pada masa akan datang.
Jawapan

Saiz fail maksima sebanyak 20MB dibenarkan dengan had keseluruhan sebanyak 5MB setiap permohonan.

Jawapan

Hubungi th-info@lth.gov.my atau no telefon  +603 - 6207 1919

Jawapan
 1. CGPA Semasa minimum 3.0
 2. Dari Institusi Pengajian Tinggi di dalam Malaysia dan Luar Negara
 3. Bertempoh - minimum 3 bulan maksimum 6 bulan
 4. Bidang yang berkaitan secara langsung dengan TH
Jawapan

Pengalaman bekerja di salah satu firma perkhidmatan mukmin profesional terkemuka di dunia :

 1. Kerja-kerja yang mencabar intelektual.
 2. Budaya yang mesra.
 3. Mentor yang baik.
 4. Latihan yang luas dan mendalam yang merangkumi ruang keperluan industri semasa.
Jawapan

Sekiranya tiada email dari TH dalam tempoh sebulan, permohonan dianggap gagal.

Pelan Penstrukturan & Pemulihan TH

Jawapan

Syarikat Bertujuan Khas (SPV) milik penuh Kerajaan Malaysia telah ditubuhkan untuk mengambil alih aset-aset TH yang mengalami kejatuhan nilai dan kurang berdaya saing. Aset-aset ini terdiri daripada 106 ekuiti domestik yang tersenarai, satu (1) syarikat perladangan tidak tersenarai dan 29 tanah dan hartanah. Jumlah nilai pasaran semasa semua aset yang telah diambil alih oleh SPV adalah jauh lebih rendah iaitu RM9.7 bilion berbanding dengan jumlah nilai perpindahan iaitu pada RM19.9 billion. Ini ditetapkan bertujuan untuk menutup jurang defisit di antara nilai aset dan liabiliti yang dialami oleh TH dan membolehkan pengagihan hibah dibuat selaras dengan Akta Tabung Haji 1995.

Jawapan

Untuk mengurangkan bebanan hutang kerajaan, sukuk mempunyai terma yang boleh membantu fleksibiliti kewangan Kerajaan. Suntikan Tunai pada masa ini akan memberi tekanan kepada Kerajaan kerana Kerajaan terpaksa membuat pinjaman tambahan dan bebanan hutang Negara akan bertambah. Kenaikan hutang ini berkemungkinan akan memberi impak yang negatif kepada penarafan kredit Negara.

Jawapan
 • Tiada hubungan, kecuali hanya terlibat di dalam pembentukan SPV dan perancanaan Pelan Penstrukturan dan Pemulihan TH.
 • TH mempunyai Hak Keutamaan (First Right of Refusal) terhadap aset-aset yang telah dipindahkan sekiranya SPV ingin melupuskan aset-aset tersebut.
Jawapan

Pelan Penstrukturan dan Pemulihan TH ini merupakan komitmen Kerajaan untuk menyelamatkan TH yang berkemungkinan terjadi krisis kecairan akibat pengeluaran deposit secara besar-besaran (bank run) sekiranya TH tidak mampu mengagihkan hibah di masa hadapan. Ini juga untuk mengelakkan impak negatif kepada kestabilan sistem kewangan negara selaras dengan peruntukan di bawah seksyen 24, Akta Tabung Haji dimana pendeposit dijamin oleh Kerajaan.

Jawapan

TH tidak boleh menjadi pengurus aset kepada SPV secara langsung kerana TH boleh dianggap masih menguasai kepentingan terhadap aset-aset yang dipindahkan. Justeru itu, mengikut prinsip perakaunan, TH masih perlu menyatukan kembali aset-aset yang mengalami kejatuhan rosot nilai yang tinggi dan tidak memberi kadar pulangan yang baik ini di dalam kedudukan kewangan TH. Ini akan menyebabkan objektif pengasingan aset tersebut tidak tercapai, dan jurang defisit di antara nilai aset dan nilai masih kekal tinggi. Ia akan membawa kepada ketidakbolehan TH untuk mengagihkan hibah bukan sahaja pada tahun 2018, malah tahun-tahun yang akan datang.

Jawapan

Kadar premium diperlukan bagi menampung jurang defisit di antara nilai aset dan liabiliti TH akibat dari rosot nilai pelaburan TH. SPV merupakan milik penuh Kerajaan, dimana di bawah seksyen 24 Akta Tabung Haji, semua deposit akan ditanggung Kerajaan. Maka menjadi tangungjawab Kerajaan untuk memastikan kedudukan kewangan TH dapat dipulihkan segera.

Jawapan

Hasil daripada Pelan Penstrukturan dan Pemulihan ini, TH telah merekod aset keseluruhan berjumlah RM76.5 bilion berbanding liabilitinya berjumlah RM75.5 bilion pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Pendapatan TH pada tahun 2018 adalah RM4.2 bilion manakala keuntungan boleh agih adalah sebanyak RM2.0 bilion. Berdasarkan dari prestasi kewangan ini, ia telah membolehkan TH membuat pengagihkan hibah untuk tahun 2018 selaras dengan Akta Tabung Haji 1995.

Jawapan

Aset-aset strategik TH telah diambil alih oleh Kerajaan dan bukannya individu atau syarikat persendirian. Pengambilalihan aset di bawah Pelan Penstrukturan dan Pemulihan TH juga adalah pada kadar premium untuk menutup jurang defisit di antara nilai aset dan nilai liabiliti dan menyelamatkan TH dari krisis kecairan. Umat islam tidak perlu curiga terhadap status aset-aset strategik tersebut kerana SPV diamanahkan untuk menambah nilai aset- aset tersebut. Malah TH juga telah diberikan Hak Keutamaan (First Right of Refusal) untuk mengambil semula aset-aset yang berpotensi setelah nilai aset dibaik pulih.

Jawapan

Jika aset-aset ini tidak dipindahkan, nilai liabiliti TH akan melebihi nilai aset. Maka, TH tidak dapat mengagihkan hibah kepada para pendeposit untuk tahun 2018 dan beberapa tahun akan datang. Jika ini berlaku akan menyebabkan potensi krisis kecairan atau bank- run. Kerajaan terpaksa membuat suntikan tunai bagi membantu TH untuk mengembalikan deposit seperti jaminan yang telah termaktub di dalam Akta Tabung Haji 1995. Suntikan tunai secara mendadak ini akan membeban kedudukan kewangan negara dan boleh memberi kesan negatif terhadap penarafan kredit negara.

Jawapan

SPV diperlukan untuk mengambil alih aset-aset TH yang mengalami kejatuhan nilai dan kurang berdaya saing. Bagi memastikan kedudukan kewangan TH dapat dipulihkan segera, aset-aset tersebut dipindahkan pada harga premium yang melebihi nilai pasaran. Ini bertujuan untuk memastikan nilai aset akan lebih tinggi dari nilai liabiliti bagi berkeupayaan untuk membuat pengagihan Hibah dan mengelakkan kemungkinan krisis kecairan.

Jawapan

Ahli Lembaga Pengarah SPV :

 • YBhg Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir,
  Ketua Setiausaha Perbendaharaan
   
 • YBhg Datin Rashidah Mohd Sies,
  Setiausaha Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan
   
 • YBhg Dato’ Mohd Shukri bin Hussin,
  Pengarah Pelaburan Hartanah Bumiputera Bhd
   
 • En. Mohd Hassan Ahmad,
  Timbalan Setiausaha Fiskal dan Ekonomi
   
 • En. Imri Dolhadi Ab. Wahab,
  Ketua Seksyen Bahagian Fiskal Dan Ekonomi
   

CEO SPV :

Encik Izad Sallehuddin telah dilantik sebagai CEO SPV pada 2 April 2019. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Urusan Ekuiti di CitiGroup Global Market Sdn Bhd semenjak tahun 2015 yang bertanggungjawab merangka dan menjalankan strategi bisnes syarikat CitiGroup di Malaysia.

Jawapan

Walaupun terdapat aset berpotensi dan nilai saham berkemungkinan kembali pulih, jurang rosot nilai saham tersebut terlampau tinggi, iaitu di antara 20% sehingga 90%. Tempoh masa yang diperlukan untuk nilai saham tersebut kembali pulih mungkin mengambil masa yang lama dan menyebabkan TH tidak boleh menutup jurang defisit tersebut di dalam masa terdekat.

Jawapan

Pemindahan aset-aset yang berjumlah RM19.9 bilion ini akan dilangsaikan menerusi penerbitan dua (2) siri sukuk oleh SPV berjumlah RM10 bilion dan RM9.6 bilion. Sukuk-sukuk berkupon sifar ini akan memberikan pulangan sebanyak 4.05% dan 4.1% setahun. Manakala RM300 juta lagi akan diselesaikan oleh SPV melalui pembayaran tunai.

Jawapan

Soalan : 
Adakah Penstrukturan Korporat TH melalui penjualan aset-aset kepada Syarikat SPV itu telus, iaitu tiada kompromi terhadap kepentingan umat islam termasuk aspek pematuhan syariahnya lantaran terlalu banyak kesangsian dan kerahsiaan dalam transaksinya yang melibatkan aset-aset umat Islam sebelum ini?

 

Jawapan:
Senarai keseluruhan pemindahan aset TH kepada SPV telah dikemukakan di Dewan Rakyat pada 14 Mac 2019 dan kini boleh didapati dalam portal rasmi Dewan Rakyat. Pada 28 Disember 2018, TH telahpun memaklumkan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia di mana TH boleh melepaskan kepentingan melebihi 2%. Pendedahan ini merupakan sumber berita yang dilaporkan oleh media massa. Pelan Penstrukturan dan Pemulihan TH juga dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 Disember 2018 dan dokumen tersebut juga diedarkan kepada pemberita. Tidak timbul kerahsiaan terhadap transaksi ini kerana semua maklumat telah dinyatakan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Contohnya, soalan yang sama terhadap nama pengarah SPV telah pun dinyatakan atau dijawab pada sidang Dewan Negara pada bulan Disember 2018 yang lalu.

Jawapan

Sukuk yang diterbitkan memberikan pulangan sebanyak 4.05% dan 4.10% dan akan menjana pendapatan sebanyak RM800 juta setahun melalui transaksi ini.

Jawapan
 • Proses rehabiliti aset-aset melalui strategi pengudangan bagi mengelak jualan fire sale
 • Mengoptimumkan nilai realisasi aset untuk pemulihan aset-aset tersebut melalui proses penambahbaikan nilai hartanah dan penzahiran nilai saham apabila pasaran modal dan kewangan kembali pulih
 • Menguruskan operasi aset-aset yang telah di ambil alih seperti hotel dan hartanah
 • Merealisasikan aset-aset dalam bentuk tunai bagi pembayaran balik instrumen kewangan SPV kepada TH
 • Mengurangkan kos kepada Kerajaan

Laporan Tahunan TH 2018

Jawapan

Bukti komitmen jaminan oleh Kerajaan adalah seperti berikut:

 1. Jemaah Menteri pada 5 April 2019 telah meluluskan dan bersetuju untuk Kerajaan menyediakan peruntukan kepada UJSB untuk membiayai shortfall penebusan sukuk sekurang-kurangnya berjumlah RM17.8 bilion iaitu di bawah Rancangan Malaysia ke-11 (RMKe-11) pada tahun 2020 berjumlah RM500 juta dan dalam RMKe-12 hingga RMKe-13 sekurang-kurangnya berjumlah RM17.3 bilion.
   
 2. Kerajaan juga telah menyenaraikan komitmen jaminan sebanyak RM20 bilion kepada UJSB seperti yang disenaraikan dalam Laporan Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan 2020.
   ''
  Sumber: Tinjauan Fiskal Kerajaan Persekutuan 2020, Seksyen 5: Risiko Fiskal Dan Liabiliti
   
 3. Kerajaan menyokong Pelan Pemulihan TH dengan menanggung liabiliti sebanyak RM20 billion atau 1.3% daripada KDNK negara, seperti yang disebutkan dalam Ucapan Belanjawan 2020.

 4. Surat sokongan yang dikeluarkan daripada Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) kepada UJSB untuk memastikan UJSB kekal beroperasi secara berterusan (going concern) sepanjang tempoh sukuk dan mempunyai keupayaan kewangan bagi pembayaran sukuk tanpa terhad mengikut tarikh matang masing-masing.

Jawapan

Kerajaan akan terus memberi komitmen jaminan terhadap Sukuk UJSB walaupun berlaku peralihan Kerajaan di masa akan datang. Kerajaan Malaysia tidak pernah gagal memenuhi sebarang obligasinya termasuk pinjaman dan jaminan. Berdasarkan peruntukan di bawah seksyen 24(1) Akta Tabung Haji 1995, simpanan pendeposit TH adalah dijamin sepenuhnya oleh Kerajaan.

Jawapan

Kerajaan Malaysia tidak pernah gagal dalam memenuhi sebarang obligasi kewangannya termasuk pinjaman dan jaminan. Kedudukan kewangan Kerajaan yang kukuh turut diiktiraf oleh agensi penarafan antarabangsa Standard & Poor’s dengan penarafan kredit Malaysia kekal berada pada paras A-. Oleh sebab itu, tidak sewajarnya keupayaan Kerajaan untuk memenuhi obligasinya kepada TH dipertikaikan.

Jawapan

Bagaimana TH dapat membayar dividen kepada pendeposit tanpa memperolehi pulangan tahunan tersebut? 


Surat Akujanji oleh UJSB bertarikh 27 Disember 2018 kepada TH jelas menyatakan tanggungjawab dan komitmen UJSB tanpa boleh dibatalkan (irrevocable) dan tanpa syarat (unconditional) untuk membuat bayaran penuh secara tertunda kepada TH.

Selaras dengan perenggan 3.1(i), PA 3.1 Pekeliling Perbendaharaan (PP) iaitu Garis Panduan Untuk Penyediaan dan Pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan, TH menerima pakai piawaian perakaunan berdasarkan Financial Reporting Standard (FRS) yang berlandaskan perakaunan akruan berbanding perakaunan tunai kerana TH mempunyai syarikat awam tersenarai dan institusi kewangan sebagai subsidiarinya.

Jawapan

Berdasarkan terma perjanjian diantara TH dan UJSB, UJSB mempunyai obligasi kontrak untuk membayar keseluruhan pembiayaan prinsipal dan keuntungan kepada TH pada tarikh matang. 

Kontrak ini membolehkan TH untuk mengiktiraf pendapatan yang terakru daripada sukuk ini. Pengiktirafan pendapatan ini sekaligus memenuhi* Piawaian Pelaporan Perakaunan Malaysia - Instrumen Kewangan (MFRS 9), sukuk yang diterbitkan oleh UJSB memenuhi syarat “Solely Payment of Principle and Interest” (SPPI). Oleh itu peningkatan nilai sukuk berdasarkan kadar pulangan yang ditetapkan dibenarkan untuk diiktiraf sebagai pendapatan oleh TH.

Disamping itu, tiada jangkaan kerugian kredit (ECL) ke atas sukuk ini kerana Kerajaan memberi komitmen kewangan untuk menebus sepenuhnya sukuk ini dan Kerajaan Malaysia tidak pernah gagal memenuhi sebarang obligasi kewangannya.

Karier TH

Jawapan
 1. Daftar sebagai pengguna di sistem aplikasi Perjawatan atas talian kami.
 2. Butang "Memohon Dalam Talian" dalam setiap kekosongan kerja akan membawa anda melalui proses permohonan dalam talian kami langkah demi langkah.
Jawapan

Terbuka untuk semua

Jawapan
 1. Gunakan profil sedia ada anda untuk memohon kekosongan jawatan. Hanya log masuk ke profil anda dan mohon kekosongan di bawah tab " Permohonan Jawatan". 
 2. Kemaskini borang Profil anda sebelum menghantar permohonan supaya kami boleh mengakses kelayakan/pengalaman terkini anda.
Jawapan

Log masuk ke dalam sistem untuk melihat semua kekosongan jawatan yang ada serta syarat-syarat bagi setiap jawatan

Jawapan

Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklum balas daripada TH dalam tempoh enam (6) bulan dari tempoh permohonan, maka permohonan anda dikira di anggap tidak berjaya.

Jawapan
 1. Pastikan sambungan internet mempunyai kapasiti yang sesuai untuk menghantar dokumen yang dilampirkan. Jika saiz dokumen anda terlalu besar dan mengandungi grafik seperti gambar, sila keluarkan/ padam grafik tersebut dan hantar semula resume anda.
 2.  Jika isu ini masih berlarutan sila email kami di: th-info@lth.gov.my  
Jawapan

Tidak boleh.

Jawapan

Mesej tersebut menyatakan pelayar anda adalah versi yang tidak disokong oleh format TH. Pelayar yang disyorkan adalah seperti berikut:

 1. Internet Explore Version 8
 2. Chrome
 3. Firefox
 4. Safari

 

Jawapan

Pelayar yang disyorkan adalah seperti berikut:

 1. Internet Explore Version 8
 2. Chrome
 3. Firefox
 4. Safari
Jawapan

Sistem ini menerima jenis fail seperti berikut:

 • PDF (.pdf)
 • JPEG (.jpg)

Format fail yang tidak disokong:

 • Rich text format (.rtf) – kebanyakan word proocessor boleh menghasilkan fail di dalam format ini.

Sila semak perkara berikut sebelum melampirkan dokumen anda:

 1. Fail tidak mempunyai kata laluan atau dienkrip
 2. Dokumen tidak mengandungi sebarang "macro code" atau :executable code" dan
 3. Dokumen bukan untuk "Read Only" 

Jika tidak, ia boleh menghalang aktiviti memuat naik dokumen anda atau tidak dapat diterima dengan baik permohonan anda.

Jawapan
Saiz fail maksimum 20MB adalah dibenarkan dengan had keseluruhan 5MB bagi setiap permohonan.
Jawapan

Sila serahkan dokumen digital yang asal dan bukan yang diimbas. Walaubagaimanapun, sekiranya perlu menghantar dokumen yang telah diimbas, pastikan format imej tersebut adalah format fail sokongan

Jawapan
 1. Klik butang 'Simpan' yang berada di bahagian bawah laman yang sedang anda isi. Permohonan anda akan disimpan dan boleh dikemaskini pada bila-bila masa.
 2. Setelah selesa,i sila log keluar daripada sistem.
Jawapan
 1. Klik tab 'Application History'. Ia akan memaparkan semua permohonan semasa anda.
 2. Pilih kekosongan yang betul di jadual permohonan sedia ada.
 3. Di bahagian kanan skrin, klik pada butang 'Cetak'. Permohonan anda akan muncul di dalam format PDF.
 4. Klik pada PDF tersebut untuk membukanya. Anda boleh mencetak laman tersebut sebagaimana mencetak laman sesawang biasa (bagi kebanyakan pelayar, pilih menu 'Fail' dan pilih 'Cetak', atau gunakan kekunci pintasan Ctrl+P pada Windows, dan Command+P pada Mac.
 5. Anda juga boleh menyimpan PDF tersebut di komputer persendirian jika perlu.
 6. Setelah selesai melihat dan/atau mencetak ringkasan, tutup sistem Pengambilan itu.
Jawapan

Pergi ke 'Application History'

Jawapan
 1. Pergi ke laman 'Log-Masuk' dengan mengikuti pautan yang berada pada sebelah kiri anda.
 2. Masukkan alamat email yang telah anda daftarkan untuk akaun dan klik pada pautan 'lupa kata laluan'. Email yang mengandungi pautan untuk menetap semula kata laluan anda akan dihantar ke email berdaftar anda. 
 3. Setelah email diterima, klik pada pautan yang berkaitan. Sila tetapkan kata laluan baru untuk digunakan bagi mengakses akaun anda di masa hadapan.
Jawapan

Tidak, hanya satu (1) pada satu masa.

Jawapan

Gantikan dengan resume yang terkini dan kemaskini profil anda.

Jawapan

Ya, maklumat peribadi anda selamat bersama kami.

Jawapan

Tiada makluman email untuk sebarang kekosongan jawatan di TH. Anda perlu mencari di dalam TH.

Jawapan

Anda perlu mengemaskini resume anda supaya bersesuaian dengan syarat dengan kekosongan jawatan.

Jawapan

Tidak. TH tidak akan menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan pemasaran.

Jawapan

Sijil Pelajaran Malaysia dan lulus Bahasa Malaysia

Privasi Notis TH

Jawapan

Notis Privasi TH adalah notis yang dikeluarkan kepada individu-individu yang mempunyai urusan transaksi komersial dengan TH. Ia mengariskan penggunaan dan perlindungan mengenai maklumat-maklumat data peribadi individu yang diproses oleh TH sebagai “Pengguna Data” selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Jawapan

TH mungkin akan mengambil masa empat belas (14) hari waktu bekerja sebelum penarikan balik persetujuan dipaparkan dalam sistem. Ini adalah kerana maklumat penarikan balik persetujuan perlu melalui proses pengesahan di seluruh kumpulan TH. Oleh itu, anda mungkin masih menerima bahan/maklumat pemasaran atau promosi semasa tempoh tersebut.

Jawapan

TH boleh menolak permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda sekiranya identiti anda tidak dapat disahkan.

Jawapan

Urus niaga transaksi TH yang bersifat komersial, tanpa mengira sama ada ia bersifat kontrak atau tidak, yang termasuk apa-apa perkara yang berhubungan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh TH.

Ini juga termasuk pengumpulan data peribadi individu yang berpotensi untuk mengadakan urus niaga bersama TH.

Jawapan

APDP adalah suatu akta yang digubal oleh Kerajaan Malaysia dan telah diwujudkan pada 15 November 2013 untuk memberi perlindungan kepada data peribadi dan data peribadi sensitif anda yang diproses untuk tujuan transaksi komersial.

APDP ini mempunyai 7 prinsip amalan pengendalian matklumat yang mesti dipatuhi iaitu :

 1. Prinsip Am;
 2. Prinsip Notis dan Pilihan ;
 3. Prinsip Penzahiran;
 4. Prinsip Keselamatan;
 5. Prinsip Penyimpanan;
 6. Prinsip Integriti Data; dan
 7. Prinsip Akses.
Jawapan

Jika TH memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga yang dibenarkan, TH akan memastikan bahawa mereka mempunyai obligasi yang sama untuk melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka sewajarnya.

Jawapan

Terdapat beberapa keadaan yang membolehkan orang lain mendapat kebenaran untuk mengakses kepada data peribadi anda iaitu:

 • jika anda di bawah umur 18 tahun, hanya penjaga akaun yang sah sahaja yang dibenarkan
 • entiti lain dalam TH iaitu anak-anak syarikat TH dan syarikat bersekutu TH
 • ejen dan penyedia perkhidmatan TH yang diberi kuasa yang dengannya TH telah mengikat perjanjian kontrak untuk beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti TH
 • rakan kongsi strategik dan penasihat/konsultan TH
 • agensi penguatkuasaan, kawal selia dan kerajaan, seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, dibenarkan oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi obligasi kepada pihak berkuasa
 • pihak yang diberi kebenaran oleh anda
Jawapan

TH mengambil langkah komprehensif untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi anda dilindungi melalui keselamatan fizikal, teknikal dan proses IT yang diperlukan.

Jawapan

Semua individu dan organisasi yang memproses data peribadi anda dalam urusan mereka mesti mematuhi peraturan – peraturan yang ditetapkan dalam APDP. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dikecualikan.

Jawapan

TH hanya akan menyimpan data peribadi anda bagi tempoh yang tertentu sahaja untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau untuk mematuhi undang-undang, kawal selia dan keperluan dalaman pihak TH.

Jawapan

Jika anda memberi keizinan, TH akan memproses data peribadi anda untuk tujuan penyediaan produk dan perkhidmatan yang anda langgani termasuk mengurus dan menyelenggara akaun anda, menjawab sebarang pertanyaan anda dan juga untuk tujuan penilaian, pemasaran, menghantar bahan/makluman pemasaran kepada anda melalui pelbagai saluran (contohnya e-mel, surat dan panggilan telefon dan lain-lain)

Jawapan

APDP memberi definisi “pemprosesan” sebagai melakukan sesuatu terhadap data peribadi termasuklah mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menyusun, mengubah, menzahirkan dan memusnahkan. Hanya dengan membaca atau mengakses maklumat sudah dianggap “pemprosesan”. Contoh-contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai “pemprosesan” termasuklah :

 1. Mengumpul data menggunakan borang, melalui telefon atau melalui laman sesawang
 2. Menerbitkan data
 3. Menjual data
 4. Menggunakan data dalam pentadbiran
 5. Menggunakan data untuk tujuan pemasaran
 6. Merekodkan data
 7. Mendedahkan atau memberikan data kepada organisasi lain
 8. Memusnahkan data
Jawapan

Data peribadi adalah sebarang maklumat yang diberi oleh anda untuk melanggan produk dan perkhidmatan agar TH dapat menyediakan perkhidmatan yang berkesan dan efektif. Data peribadi anda adalah seperti berikut :

 1. Identiti anda (termasuk nama, tarikh lahir, nombor pengenalan);
 2. Butir-butir perhubungan (termasuk alamat, nombor telefon dan alamat email); dan
 3. Maklumat lain (termasuk pekerjaan dan nama majikan anda).
Jawapan

Ya, jika data peribadi itu diproses di Malaysia sebelum dipindahkan kepada pihak di luar Malaysia ia akan dilindungi di bawah APDP. Walau bagaimanapun, APDP tidak akan melindungi data peribadi yang diproses di luar Malaysia.

Jawapan

Kegagalan untuk membekalkan data peribadi anda boleh menyebabkan TH tidak dapat menyediakan produk dan perkhidmatannya kepada anda. Jika anda tidak memberikan keizinan kepada TH untuk tujuan pemasaran, TH akan memberhentikan penghantar bahan/makluman pemasaran untuk produk dan perkhidmatan kepada anda. Walau bagaimanapun, TH masih boleh menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang telah anda daftarkan untuk memenuhi syarat – syarat kontrak, dan untuk tujuan undang-undang ataupun peraturan.

Jawapan

Anda diberikan hak – hak seperti berikut :

 1. Hak untuk diberitahu sama ada data peribadi anda diproses oleh TH
 2. Hak untuk mengakses data peribadi
 3. Hak untuk memperbetulkan data peribadi
 4. Hak untuk menarik balik kebenaran memproses data peribadi
 5. Hak untuk menghalang pemprosesan yang mungkin menyebabkan kerosakan atau tekanan (distress)
 6. Hak untuk menghalang pemprosesan bagi maksud pemasaran langsung
Jawapan

Data peribadi sensitif anda adalah seperti berikut :

 1. kesihatan atau keadaan fizikal atau mental;
 2. pendapat politik;
 3. kepercayaan agamanya dan kepercayaan lain; dan
 4. perlakuan atau apa – apa kesalahan.
Jawapan

Anda boleh menarik balik kebenaran memproses data peribadi pada bila-bila masa dengan menghubungi mana-mana cawangan TH, Khidmat Pelanggan (Tabung Haji Contact Centre) di talian 03-6207 1919 atau melayari  www.tabunghaji.gov.my.

Jawapan

Ya, TH akan memberi kebenaran kepada anda untuk mengakses data peribadi anda yang wujud dalam sistem simpanan TH.

Jawapan

TH ialah Pengguna Data yang mengumpul maklumat data peribadi anda. Pengguna Data adalah individu atau organisasi yang :

 1. Memproses data peribadi, atau
 2. Mempunyai kawalan terhadap pemprosesan data peribadi, atau
 3. Membenarkan pemprosesan data peribadi

THRIVE

Jawapan

THRIVE terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan memenuhi syarat berikut:

 1. Menjalankan aktiviti perniagaan yang mematuhi Shariah; 
 2. Mempunyai kemampuan untuk mengambil lebih ramai pekerja melalui aktiviti yang dianjurkan atau melalui perniagaan yang ditingkatkan. 
 3. Sumber kewangan yang terhad atau syarikat kecil atau sederhana. Walau bagaimanapun, keutamaan akan diberikan kepada entiti Islam dan bumiputera.
Jawapan

Sila layari https://forms.gle/5VzzpAnHwPvS1E4K7 dan lengkapkan Borang Permohonan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh menghubungi pihak THRIVE jika mempunyai pertanyaan lanjut.

Jawapan

Permohonan yang berjaya akan dihubungi melalui e-mel.

Jawapan

Ya. Bayaran yang akan dikenakan adalah  dengan wang pendahuluan sebanyak RM50 (yang akan dikembalikan) dan bayaran permohonan hanya RM50 (tidak akan dikembalikan).

Jawapan

Pada masa ini, waktu operasi adalah berdasar pada waktu pejabat dari jam 8:00 pagi sehingga jam 6:00 petang, Isnin hingga Jumaat.

Jawapan

Ya, anda boleh menggunakan alamat THRIVE bagi alamat surat-menyurat anda. Walau pun kami tidak mengenakan bayaran untuk perkhidmatan ini, anda harus memaklumkan perkara ini kepada pihak kami untuk tujuan pentadbiran. Pihak kami juga menawarkan perkhidmatan runner, perkhidmatan setiausaha syarikat, pengendalian surat dan pakej dan perkhidmatan lain dengan bayaran harga yang berpatutan - Sila berhubung dengan pihak kami untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkara ini.

Jawapan

Keahlian THRIVE adalah selama dua (2) tahun. Selepas dari tempoh itu, kemungkinan akan ada caj yang dikenakan kepada anggota (penyewa) di ruang lantai dan perkhidmatan mengikut budi bicara TH.

Jawapan

Boleh, atas dasar yang dahulu didahulukan dan tertakluk pada ketersediaan semasa.

Jawapan

TH akan mempelawa pelbagai kumpulan sokongan untuk menjalankan dan memudahcara acara dan kemajuan usahawan di pusat tersebut. Ini adalah sebahagian daripada usaha THRIVE untuk mewujudkan ekosistem usahawan yang kondusif.

Jawapan

THRIVE menyediakan kemudahan penuh pejabat yang dikendalikan secara profesional. Antara lain, sokongan ICT, keselamatan, perkhidmatan penyambut tetamu, pencetak dan pengimbas, bilik perbincangan, perkhidmatan pembersihan, loker peribadi, ruang solat dan akses ke pengangkutan awam (LRT Ampang Line dan KL Monorail Line).

Jawapan

Ya boleh, tertakluk pada terma dan syarat. Pelawat yang menghadiri mesyuarat dan persembahan/acara mesti mendaftar untuk masuk terlebih dahulu.

Jawapan

Tempahan bilik mesyuarat / dewan seminar / dewan acara boleh dibuat melalui suite aplikasi kami, bergantung pada ketersediaan semasa.

Jawapan

Kami mempunyai senarai pilihan katering untuk pelbagai pilihan; sila hubungi pihak kami untuk keterangan lebih lanjut. Sekiranya anda menggunapakai katering luar, akan ada bayaran pentadbiran yang dikenakan iaitu sebanyak RM100.

Jawapan

Makanan ringan juga boleh dipesan melalui katering kami seperti yang disenarai. Sila rujuk nombor 13.

Jawapan

THRIVE tidak menyediakan tempat letak kenderaan kepada ahli THRIVE. Ahli dan pengunjung boleh meletakkan kenderaan mereka di Maju Junction Mall yang mencukupi (lebih daripada 250 tempat tersedia). Ahli adalah digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam.

Jawapan

Pihak kami memerlukan sekurang-kurangnya satu (1) minggu notis bagi pembatalan keahlian THRIVE.